Oefentherapie Cesar

Oefentherapie Cesar richt zich, ongeacht de klacht of aandoening, op het gehele lichaam en niet alleen op dat deel van het lichaam waar de klacht zich manifesteert.
De oorzaak van de klacht wordt beoordeeld en behandeld door te kijken naar de samenhang tussen klacht, lichaamshouding en bewegingsgewoontes.
U krijgt een individueel behandelprogramma waarin u werkt aan een blijvende verbetering van uw totale houdings- en bewegingspatroon.
Met als resultaat: het verhelpen van bestaande klachten en het voorkomen van toekomstige klachten.

 

 

Klik hier voor meer informatie over Cesar oefentherapie.