Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)

De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) beoogt een betere en snelle aanpak van klachten. Patiënten kunnen gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder (indien van toepassing). Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgverlener het beste werkt. Lost een gesprek het probleem niet op? Dan zou de patiënt een rechtszaak kunnen aanspannen. Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschillen instantie. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg faciliteert een netwerk van onafhankelijke klachten- functionarissen die uw klacht kunnen bemiddelen. Daarnaast zijn de Geschilleninstanties Huisartsenzorg en Openbare Apotheken van SKGE erkend. De huisartsen van het Gezondheidscentrum Hof van Cambridge zijn aangesloten bij de SKGE.

Heeft u een klacht over uw huisarts, apotheker of huisartsenorganisatie en bent u er samen niet  uitgekomen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem.  De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. Hij/zij kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Meer weten?

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg

Postbus 8018

5601 KA Eindhoven

Telefoon 088 – 0229100

Email: info@skge.nl

Website: www.skge.nl