Praktijkassistentes

De assistentes hebben een drukke en veelzijdige taak.
U helpt hen door zoveel mogelijk gebruik te maken van de vaste opbeltijden.
´s Middags verzorgen de assistentes de administratie en houden ze spreekuur.
De assistentes zijn gediplomeerd, hebben een geheimhoudingsplicht en overleggen structureel met de huisartsen.

U kunt bij de assistentes terecht voor:
  • Wondverzorging
  • Hechtingen verwijderen
  • Injecties
  • Het maken van uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek
    waarvoor wij elke vrouw tussen 30-60 jr oproepen eens in de 5 jaar.
  • Urineonderzoek
  • Oren uitspuiten
  • Het aanstippen van wratten/plekjes. Er is continu stikstof aanwezig op de praktijk.

Met enige regelmaat bieden de huisartsen een stageplaats voor een doktersassistente.
De stagiaire zal worden opgeleid door onze doktersassistentes.
Vanzelfsprekend heeft de stagiaire ook geheimhoudingplicht en wordt alles met de stagebegeleidster besproken.