De Praktijk

 

Belangrijke telefoonnummers:

SPOEDLIJN

0314-345303

Huisartsenpraktijk Hof van Cambridge

0314-323315

 

0314-335477

Receptenlijn

0314-394622

 

Binnen de huisartsenpraktijk Hof van Cambridge zijn wij werkzaam met drie huisartsen, de huisartsen dhr. Klop,  mevrouw Vrielink en mevrouw A. Nieuwenhuis-Klein Gebbink.
De huisartsen houden dagelijks spreekuur, uitsluitend volgens afspraak. Belt u de doktersassistente tijdig wanneer een afspraak niet door kan gaan.
Niet nagekomen afspraken zullen wij u in rekening moeten brengen.

Praktijktijden / Spreekuur

Iedere werkdag kunt u tussen 08.00 uur en 17.00 uur bellen voor een afspraak.
Wilt u voor dezelfde dag een afspraak belt u dan voor 10.00 uur.
Voor spoedgevallen zijn wij uiteraard de hele dag bereikbaar via de spoedlijn.
Voor een juiste planning en het inschatten van de mate van spoed zijn de assistentes gemachtigd u vragen te stellen naar de aard van de klacht.
Om ervoor te zorgen dat het spreekuur vlot verloopt en u zo min mogelijk te maken krijgt met lange wachttijden verzoeken wij u:

  • Uw klachten niet op te sparen
  • Per persoon één consult (per 10 min.)
  • Indien u meer tijd nodig heeft (bij meerdere klachten,
    een gesprek of een ingreepje) wilt  u dit dan aan geven
    en een dubbele afspraak maken.

Let op!
Belt u de assistente tijdig wanneer een afspraak niet door kan gaan. Niet nagekomen afspraken zullen wij u in rekening moeten brengen.

 Dienst en waarneemregeling

Buiten de praktijktijden (08.00 uur en 17.00 uur) is de dienstdoende huisarts, uitsluitend voor spoedgevallen, te bereiken via de Huisartsenpost Oude IJssel, gevestigd bij het Slingeland Ziekenhuis. U dient hiervoor altijd telefonisch een afspraak te maken.

Telefoon Huisartsenpost: 0314-329888.

 

 

  

Huisbezoek

Als u niet in staat bent naar de praktijk te komen kunt u ’s ochtends tussen 08.00 uur en 10.00 uur een visite aanvragen.
Omdat we in de praktijk betere faciliteiten hebben om u te onderzoeken, ontvangen we u bij voorkeur in de praktijk.