NHG- Praktijkaccreditering®

NHG- Praktijkaccreditering® voor Gezondheidscentrum Hof van Cambridge, huisartsen R.B.J. Klop en A. Vrielink

 

Aan de huisartsen R.B.J. Klop en A. Vrielink te Doetinchem is de
NHG- Praktijkaccreditering® toegekend. Dit kwaliteitskeurmerk laat zien dat de huisartsen actief werken aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

 

In het accrediteringstraject zijn de praktijken getoetst op de huidige kwaliteit.
Het medisch handelen en de praktijkvoering en –organisatie is doorgelicht.

Ook is er een enquête onder een aantal patiënten van deze praktijken gehouden, waarin zij hun oordeel over de kwaliteit van de praktijken en het werk van de huisartsen hebben gegeven. De praktijken hebben met al deze informatie een aantal verbeteringsplannen opgesteld, waarmee zij hun kwaliteit de komende tijd zullen verhogen.


Met hun inspanningen voldoen zij aan de criteria voor NHG- Praktijkaccreditering®. De huisartsen hebben meer inzicht gekregen in hun kracht en verbeterpunten. De accrediteur was van mening dat binnen het Gezondheidscentrum Hof van Cambridge en wel specifiek de genoemde huisartsenpraktijken: “Het bieden van een goede kwaliteit van huisartsenzorg centraal staat, alle aspecten van de huisartsenzorg krijgen aandacht, de patiënten geven aan over de gehele lijn tevreden te zijn. (Het onderdeel voorlichting laat een hele hoge score zien)”


  Uitkomst patiëntenenquete 2014

 gezondheidscentrumhofvancambridge.nl/uploadbin/assets/Patientenenquete praktijk-locatie - Gezondheidscentrum Hof van Ca (3).pdf